Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi An toàn bảo mật thông tin - CH11 CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 - CNTT đã có điểm thi môn An toàn bảo mật thông tin thi ngày 11/06/2017.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN