Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Triết

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/chị học viên cao học đã có điểm thi môn Triết.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN