Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên lịch học bù của môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính do Thầy Ngô Đức Thành phụ trách còn các buổi như sau: Thứ tư ngày 16/5/2018, Thứ sáu ngày 25/5/2018, Thứ hai ngày 28/5/2018.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN