Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại do thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách vào tối nay thứ sáu ngày 27/4/2018.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN