Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách vào tối thứ sáu 11/5/2018. Lớp học bù vào tối thứ hai ngày 14/5/2018.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN