Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lễ

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên nghỉ lễ Ngày chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Trân trọng
Phòng ĐTSĐH&KHCN