Skip to content Skip to navigation

Thông báo cập nhật lịch học môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính

Phòng ĐT SĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên học bù môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính thêm các buổi sau:

Thứ tư 23/5, Thứ sáu 25/5 và Thứ hai 28/5 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN