Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng học bù các buổi như sau:

Tối thứ sáu: 22/12/2017, sáng thứ bảy: 23/12/2017, sáng chủ nhật: 24/12/2017, tối thứ hai: 25/12/2017 và buổi cuối thứ tư: 27/12/2017. Buổi tối bắt đầu lúc 18g00.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN