Skip to content Skip to navigation

Thông báo dời lịch thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo dời lịch thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao vào sáng chủ nhật 14/1/2018. 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN