Skip to content Skip to navigation

Thông báo khảo sát thay đổi ngày thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao

Chào các Anh/Chị học viên cao học,

Phòng ĐTSĐH&KHCN tạo form này để lấy ý kiến về việc thay đổi lịch thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao của lớp Cao học khóa  khóa 11,12  ngành Công nghệ Thông tin. Căn cứ vào số lượng đăng ký, Phòng sẽ sắp xếp ngày thi cho phù hợp.

Hạn chót điền thông tin đến hết ngày 12 tháng 12  năm 2017.

https://docs.google.com/forms/d/1X6UOfCln5gGVvMs9wLIpHjWe3vb5NctkppSHLNh...

Cám ơn sự hợp tác của các anh chị.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.