Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Xử lý tín hiệu số nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học nghỉ môn Xử lý tín hiệu số nâng cao do Thầy Lâm Đức Khải phụ trách vào chiều thứ bảy 23/12/2017. Lớp học bù vào tối mai thứ tư 20/12/2017.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN