Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSDH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học nghỉ môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng do Cô Nguyễn Hoàng Tú Anh phụ trách vào sáng chủ nhật ngày 17/12/2017 do Cô bận công tác đột xuất, lớp sẽ học bù vào tối thứ hai ngày 25/12/2017.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN