Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo lịch thi môn PPNCKH và môn Điện toán lưới và đám mây

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 lịch thi cụ thể như sau: - Môn Điện toán lưới và đám mây : 8g30 - 10g00 (sáng thứ bảy ngày 9/9/2017)- Thi tại Hội trường lầu 6 cơ sở 291 Điện Biên Phủ. - Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học: 10g00 -11g00 (sáng thứ bảy ngày 9/9/2017)- Thi tại Hội trường lầu 6 cơ sở 291 Điện Biên Phủ. Lưu ý: Các Anh/Chị có mặt đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Danh sách dự thi theo file đính kèm Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo thời khóa biểu dự kiến các lớp Khóa 11, Khóa 12

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học thời khóa biểu cho cả hai ngành KHMT và ngành CNTT khóa 11, 12. Anh/Chị học viên có thể đăng ký học môn tự chọn của ngành khác nhưng không quá 10TC đối với khóa 11 và không quá 12TC đối với khóa 12. Việc mở đăng ký các môn học : Thời gian cụ thể thông báo sau. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ