Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi cụ thể như sau:

- 8g00 - 9g30 ngày 07/1/2018 : Thi môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề (Phòng thi 5.1, 5.3)

- 9g30 - 11g00 ngày 07/1/2018 : Thi môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Phòng thi 5.1, 5.3)

Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên trình cán bộ coi thi. Đề nghị các bạn học viên còn nợ học phí hoàn thành theo đúng qui định.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN