Skip to content Skip to navigation

Thông báo dời lịch học môn Công nghệ máy tính hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên cao học khóa 12: môn Công nghệ máy tính hiện đại do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách sẽ bắt đầu học tối thứ 6 ngày 12/01/2018.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN