Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi môn Toán, Triết

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Toán, Triết vào sáng chủ nhật ngày 10/12/2017 cụ thể như sau:

- 8g00 - 9g30   : Triết học (tại HT6)

- 10g00 - 11g30 : Toán (tại HT6)

Lưu ý: Anh/Chị học viên tập trung tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các Anh/Chị hoàn thành nghĩa vụ học phí còn nợ theo qui định trước ngày thi kết thúc môn.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN