Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch học môn Khai thác dữ liệu tiếp theo : sáng thứ bảy 2/12, sáng thứ bảy 9/12, sáng chủ nhật 17/12, sáng thứ bảy 23/12 và sáng chủ nhật 24/12.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN