Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo điểm thi môn Công nghệ tri thức và ứng dụng, Biểu diễn tri thức và suy luận

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10, 11 _KHMT đã có điểm thi môn Biểu diễn tri thức và suy luận , Công nghệ tri thức và ứng dụng do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Khẩn!!! Thông báo nộp báo cáo tiến độ luận văn/khóa luận khóa 8-9 đợt 1

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 8-9 đợt 1 chưa hoàn thành chương trình sẽ nộp báo cáo tiến độ về luận văn, khóa luận và chứng chỉ Tiếng Anh. Thời gian nhận hồ sơ báo cáo tiến độ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/8/2017 để Phòng xem xét về khả năng hoàn thành chương trình của các Anh/Chị. Sau thời gian trên Phòng không sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào. Anh/Chị nộp báo cáo theo đường link sau: https://goo.gl/KDiR7S Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo nghỉ môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, môn Phương pháp nghiên cứu khoa học, môn Chuyên đề Công nghệ tri thức

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học: - Lớp cao học khóa 11 - KHMT nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học tối thứ 6 ngày 28 tháng 7 năm 2017 do Thầy Đỗ Phúc phụ trách, nghỉ môn Chuyên đề Công nghệ tri thức chiều thứ 7 ngày 29 tháng 7 năm 2017 do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách. - Lớp cao học khóa 11 - CNTT nghỉ môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp sáng thứ 7 ngày 29 tháng 7 năm 2017 do Thầy Đỗ Phúc phụ trách. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ