Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lớp cao học ngành Công nghệ Thông tin sẽ nghỉ môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng do Thầy Dương Minh Đức phụ trách vào tối thứ tư 6/12/2017.
 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN