Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bổng Rosen Đợt 2-2018

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học về học bổng Rosen đợt 2  năm 2018 nhằm khuyến khích những học viên có thành tích học tập tốt trong năm học 2017-2018. Nhà trường sẽ cấp 10 suất học bổng cho khóa 12 (2017), mỗi suất học bổng có giá trị 6 triệu đồng.

Để nhận học bổng Rosen, học viên cao học khóa 12(2017) phải thỏa mãn các tiêu chí sau:

  • Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng qui định
  • Không vi phạm từ mức đình chỉ trở lên
  • Tích lũy được 26 tín chỉ trở lên đối với ngành Khoa học Máy tính và 24 tín chỉ trở lên đối với ngành Công nghệ Thông tin
  • Không có nhận học bổng nào khác
  • Chưa từng nhận học bổng Rosen

Nhà trường sẽ căn cứ vào đơn của Anh/Chị học viên để xem xét. Anh/Chị học viên vui lòng làm đơn đăng ký xét học bổng theo mẫu đính kèm. Khuyến khích các bạn có điểm trung bình từ 7.0 trở lên (không có môn không đạt) nộp đơn đăng ký.

Thời gian nhận đơn đăng ký 24/12/2018. Đơn có thể nộp trực tiếp tại văn phòng số 291, Điện Biên Phủ, P7, Q3 và phòng A106, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức hoặc scan gửi tới email cuongvtk@uit.edu.vn.

Trân trọng./.

File đính kèm: