Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm môn Toán

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học đã có điểm thi môn Toán thi ngày 05/11/2018. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm. Nếu có thắc mắc về điểm số Anh/Chị vui lòng phản hồi sau hai tuần, sau thời gian trên Phòng sẽ không giải quyết.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN