Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi Công nghê phần mềm tiên tiến

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học đã có điểm thi môn Công nghệ phần mềm tiên tiến do Thầy Nguyễn Văn Vũ phụ trách. Anh/chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN