Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Xử lý tín hiệu số nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học nghỉ môn Xử lý tín hiệu số nâng cao do Thầy Lâm Đức Khải phụ trách sáng thứ bảy ngày 29/6/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN