Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Chuyên đề nghiên cứu về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên do Thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN