Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo nghỉ môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, môn Phương pháp nghiên cứu khoa học, môn Chuyên đề Công nghệ tri thức

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học: - Lớp cao học khóa 11 - KHMT nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học tối thứ 6 ngày 28 tháng 7 năm 2017 do Thầy Đỗ Phúc phụ trách, nghỉ môn Chuyên đề Công nghệ tri thức chiều thứ 7 ngày 29 tháng 7 năm 2017 do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách. - Lớp cao học khóa 11 - CNTT nghỉ môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp sáng thứ 7 ngày 29 tháng 7 năm 2017 do Thầy Đỗ Phúc phụ trách. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo đổi giờ dạy môn Nguyên lý và phương pháp lập trình

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-KHMT môn Nguyên lý và phương pháp lập trình do Thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách chuyển sang học sáng chủ nhật tại phòng 7.1 . Lịch học bắt đầu từ ngày 9/7/2017. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo họp mặt đối với khóa 8, khóa 9 đợt 1 chưa hoàn thành báo cáo khóa luận, luận văn thạc sĩ

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên khóa 8, khóa 9 đợt 1 như sau: Tính đến ngày 31/8/2017 học viên khóa 8 đợt 1 khóa 2013 sẽ hết hạn đào tạo với thời gian được cho phép tối đa là 4 năm, khóa 9 đợt 1 là 3 năm nhưng hiện nay học viên chưa hoàn thành báo cáo khóa luận, luận văn. Nay Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các Anh/Chị : 1. Tham dự buổi họp mặt với Lãnh đạo Phòng về việc báo cáo tiến độ hoàn thành bảo vệ khóa luận/luận văn trước khi hết hạn đào tạo và thảo luận, giải đáp nguyện vọng (nếu có). Thời gian: Lúc 14h00 ngày 15 tháng 7 năm 2017 (chiều thứ bảy) Địa điểm: Phòng 5...

Thông báo lịch học môn Chuyên đề Công nghệ tri thức

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 - KHMT lịch học môn Chuyên đề Công nghệ tri thức do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách cụ thể như sau: - Tối thứ ba (ngày 27/6/2017) học bù phòng 5.1. Chiều thứ 7 (ngày 01/7/2017) nghỉ do Thầy bận công tác. - Tối thứ ba (ngày 04/7/2017) học bù phòng 5.1. Chiều thứ 7 (ngày 08/7/2017) học bình thường. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ