Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên: môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính do Thầy Ngô Đức Thành phụ trách nghỉ vào tối nay thứ sáu ngày 20/04/2018 do giảng viên bận việc đột xuất.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN