Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Chuyên đề Công nghệ tri thức

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lớp cao học khóa 11_KHMT sẽ nghỉ môn chuyên đề Công nghệ tri thức  do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách vào chiều thứ bảy 19/8/2017.

Trân trọng

Kim Cương