Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Tìm kiếm thông tin thị giác

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-KHMT nghỉ môn Tìm kiếm thông tin thị giác do Thầy Ngô Đức Thành phụ trách vào chiều nay thứ năm 17/8/2017.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN