Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời khóa biểu dự kiến các lớp Khóa 11, Khóa 12

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học thời khóa biểu cho cả hai ngành KHMT và ngành CNTT khóa 11, 12. Anh/Chị học viên có thể đăng ký học môn tự chọn của  ngành khác nhưng không quá 10TC đối với khóa 11 và không quá 12TC đối với khóa 12.

Việc mở đăng ký các môn học : Thời gian cụ thể thông báo sau.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN