Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Ngôn ngữ học máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-KHMT đã có điểm thi môn Ngôn ngữ học máy tính do Thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN