Skip to content Skip to navigation

Thông báo lớp học môn An toàn bảo mật thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-KHMT sẽ học môn An toàn bảo mật thông tin vào ngày 16/9/2017 sáng thứ 7 tại Hội trường lầu 6, buổi chiều tại phòng 5.3.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN