Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời khóa biểu chính thức khóa 11 và khóa 12 đợt 1

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học thời khóa biểu chính thức (mới được cập nhật) của Khóa 11 và Khóa 12 đợt 1.

Địa điểm học: 291, Điện Biên Phủ, P7, Q.3.

Thời gian đăng ký học phần sẽ từ ngày 8/9/2017- 10/9/2017.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN