Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học môn Tìm kiếm thông tin thị giác

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-KHMT môn Tìm kiếm thông tin thị giác sẽ học 2 buổi cuối vào các ngày:

- Tối thứ năm ngày 14/9/2017 (Phòng 5.3)

- Tối thứ tư ngày 20/9/2017 (Phòng 5.3)

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN