Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Triết ngày 17/9/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11, 12 nghỉ môn Triết vào chiều chủ nhật tuần này ngày 17/9/2017 do Thầy bận công tác đột xuất. Anh/Chị học viên truy cập link: https://drive.google.com/open?id=0B-jDvlqd5SJxZzh0SjAzYUxBOGM để download bài giảng và đề cương. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN