Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc rà soát số tín chỉ tích lũy học tập

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/chị học viên các khóa chú ý rà soát việc tích lũy số tín chỉ  học tập theo Quy định: Phải đạt trung bình từ 60TC trở lên, bao gồm đầy đủ các môn bắt buộc của ngành, môn chung trong đó học viên chỉ được phép tín chỉ lũy không quá 12TC khác ngành, riêng đối với ngành HTTT 2021 trở về trước học viên chỉ được tích lũy không quá 10TC.

Quy chế đào tạo, khung chương trình đào tạo riêng cho từng khóa, từng ngành Anh/Chị xem trên trang sdh.uit.edu.vn.

Trân trọng thông báo Anh/Chị có kế hoạch rà soát cho việc học tập của mình, đặc biệt Anh/Chị học viên sắp tốt nghiêp.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN