Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp đơn gia hạn Khoá 2019 đợt 2 lần 2 , khóa 2020 đợt 2 lần 1

Phòng đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo các Anh/Chị học viên thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 14 (2019) đợt 2 và khóa 15 (2020) đợt 2 chưa hoàn tất chương trình học về thủ tục gia hạn cụ thể như sau:

Học viên được xét gia hạn học tập khi đáp ứng các điều kiện:

  • Kết thúc thời gian học chính thức 2 năm của khóa đào tạo. (Rà soát 12 tháng một lần)
  • Hoàn thành nghĩa vụ học phí, đóng lệ phí gia hạn theo quy định hàng năm
  • Không vi phạm từ mức độ đình chỉ trở lên.
  • Có đơn xin xét gia hạn theo mẫu quy định.

Phòng sẽ căn cứ vào đơn gia hạn của từng học viên để xem xét và hoàn tất thủ tục gia hạn khi đáp ứng đủ điều kiện.

Hình thức nộp đơn : Anh/Chị scan đơn theo mẫu và điền vào form https://forms.gle/y5xxHDKLzGDMdSsCA

Thời hạn : Hết ngày 30/06/2023, Anh/Chị đóng lệ phí gia hạn như thông báo.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ mail cuongvtk@uit.edu.vn để được hướng dẫn thêm.