Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo lịch thi chính thức môn Tìm kiếm thông tin thị giác, môn Công nghệ internet of things hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi chính thức môn Tìm kiếm thông tin thị giác, môn Công nghệ internet of things hiện đại như sau: - Môn Tìm kiếm thông tin thị giác thi tối thứ 7 (14/9/2019) : 18g00 - 19g30 - Môn Công nghệ internet of things hiện đại tối chủ nhật (15/9/2019) : 18g00 - 20g00 Lưu ý: Anh/Chị vui lòng có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang thẻ học viên (hoặc CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi dự kiến môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao, môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi dự kiến môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao, môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng như sau: - Môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao tối chủ nhật (22/9/2019) : 18g00 - 19g30 - Môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng thi tối chủ nhật (29/9/2019) : 18g00 - 19g30 Danh sách thi trong file đính kèm, mọi thắc mắc vui lòng gửi mail về địa chỉ cuongvtk@uit.edu.vn trước ngày 16/9/2019 Lưu ý: Anh/Chị vui lòng có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang thẻ học viên (hoặc CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi dự kiến môn Tìm kiếm thông tin thị giác, môn Công nghệ internet of things hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi dự kiến môn Tìm kiếm thông tin thị giác, môn Công nghệ internet of things hiện đại như sau: - Môn Tìm kiếm thông tin thị giác thi tối thứ 7 (14/9/2019) : 18g00 - 19g30 - Môn Công nghệ internet of things hiện đại tối chủ nhật (15/9/2019) : 18g00 - 20g00 Danh sách thi trong file đính kèm, mọi thắc mắc vui lòng gửi mail về địa chỉ cuongvtk@uit.edu.vn trước ngày 06/9/2019 Lưu ý: Anh/Chị vui lòng có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang thẻ học viên (hoặc CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[CH13-2018] Thông báo mở môn mới cho khóa 13 (2018)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo dự kiến vào đầu tháng 9 (sáng thứ 7) sẽ mở môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng (4TC) do PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh giảng dạy. Phòng sẽ mở đăng ký từ hôm nay đến hết ngày 22/08/2019. (số lượng khoảng 50HV) https://docs.google.com/forms/d/1IM1N4w6gGbxQdiQWrmL_pWUV1Xzg8BrA8G4_0ki... Đối tượng đăng ký: Những học viên khóa 13 đã đăng ký hai môn Cơ sở dữ liệu nâng cao và Nguyên lý và phương pháp lập trình cùng với những bạn chưa đăng ký được môn học nào trong học kỳ này. Những học viên này sau khi chọn đăng ký học môn Khai thác dữ liệu thì mặc định sẽ hủy hai môn Cơ sở...

[CH14-K2019] Thông báo về việc đăng ký môn học An toàn bảo mật thông tin cho khóa 14 ngành CNTT

Anh/Chị học viên khóa 14 ngành CNTT có nguyện vọng học môn An toàn bảo mật thông tin với khóa 13 thì Anh/Chị điền thông tin vào đăng ký https://docs.google.com/forms/d/1kEusgK7URKNbs8JrpNgPMEvZLnRbttek2QjUVHF... Thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/8/2019. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[CH13- K2018] Thông báo về việc đăng ký môn Nguyên lý và phương pháp lập trình cho khóa 13

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 13 đã đăng ký môn Nguyên lý và phương pháp lập trình dành cho khóa 14 : Hiện tại Phòng sẽ chấp nhận cho khoảng 15 bạn trong danh sách đã đăng ký học, danh sách này là do các bạn tự thỏa thuận với các bạn đã đăng ký khác và có sự đồng thuận của các bạn còn lại. (có chữ ký đồng thuận của các bạn) Sau khi thống nhất xong các bạn có thể gửi danh sách về phòng trước ngày 20/8/2019. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang