Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo lịch thi môn Toán

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch thi chính thức môn Toán như sau: - Thời gian : 18g00 tối thứ năm ngày 10/12/2020 - Địa điểm : Phòng 5.1, 5.6 cơ sở Điện Biên Phủ ( Danh sách đính kèm ) Lưu ý: Anh/Chị mang thẻ học viên (CMND) để trình cán bộ coi thi. Mọi thắc mắc về lịch thi và danh sách vui lòng liên hệ email minhdtt@uit.edu.vn. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo lịch học các môn từ ngày 04/12/2020-06/12/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên lịch học các môn như sau: - Môn Tìm kiếm thông tin thị giác học tối thứ 6 (4/12): nghỉ - Môn Công nghệ máy tính hiện đại học chiều thứ 7 (5/12): học online - Môn Anh văn học tối thứ 7 (5/12): học online - Môn Phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây (6/12): nghỉ Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi môn Triết

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch thi chính thức môn Triết như sau: - Thời gian : 18g00 - 19g30 tối thứ tư ngày 25/11/2020 - Địa điểm : Phòng 5.1, 5.6 cơ sở Điện Biên Phủ (Danh sách đính kèm) Lưu ý: Anh/Chị mang thẻ học viên (CMND) để trình cán bộ coi thi. Mọi thắc mắc về lịch thi và danh sách vui lòng liên hệ email cuongvtk@uit.edu.vn . Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi dự kiến môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, môn Triết và môn Máy học trong xử lý dữ liệu y khoa

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị lịch thi dự kiến các môn sau: - Môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Nộp bài báo cáo tối thứ tư ngày 18/11/2020 - Môn Triết : Thi Tối thứ tư ngày 25/11/2020 - Môn Máy học trong xử lý dữ liệu y khoa: Báo cáo Sáng thứ bảy 12/12/2020 Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang