Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo lịch thi môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính ngày 29/12/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi chính thức môn: Xử lý ảnh và thị giác máy tính : Thời gian : Tối chủ nhật ngày 29/12/2019, bắt đầu lúc 16g30 Địa điểm : Phòng 5.1 Lưu ý: Anh/Chị vui lòng có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Danh sách thi xem file đính kèm Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo mở môn Hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến - Ngành HTTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên mở môn Hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến (4TC) cho ngành Hệ thống thông tin do Thầy PGS.TS Nguyễn Đình Thuân phụ trách. Thời gian: Tối thứ hai (30/12/2019-27/4/2020) Ghi chú: Nghỉ tết Nguyên đán từ 13/1/2020-02/02/2020 Địa điểm : 5.1 Anh/Chị vui lòng đăng ký môn học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/12/2019. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi môn Công nghệ tri thức và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi chính thức môn: Công nghệ tri thức và ứng dụng: Thời gian : Tối chủ nhật ngày 22/12/2019 (17g -18g30) Địa điểm : Phòng 5.1 Lưu ý: Anh/Chị vui lòng có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Danh sách thi xem file đính kèm Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo thời khóa biểu khóa 14 đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo thời khóa biểu khóa 14 đợt 2, Anh/Chị vui lòng đăng ký môn học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/12/2019. Anh/Chị vui lòng truy cập vào trang web sdh.uit.edu.vn, vào mục Học viên - Đăng ký môn học. Lưu ý: Các bạn ngành này có thể đăng ký học chung với ngành khác (không quá 12TC) Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi môn Công nghệ tri thức và ứng dụng, Xử lý ảnh và thị giác máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi dự kiến kết thúc môn: 1. Công nghệ tri thức và ứng dụng: Tối chủ nhật ngày 22/12/2019 (17g -18g30) 2. Xử lý ảnh và thị giác máy tính : Tối chủ nhật ngày 29/12/2019 (17g-18g30) Bài thu hoạch thu một lần vào sáng 11/01/2020 (Do cận tết nên các bạn cố gắng nộp bài thu hoạch đúng qui định) Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang