Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo danh sách và lịch thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng ngày 17/01/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo danh sách thi và lịch thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng ngày 17/01/2021 cụ thể như sau: - Thời gian : 17g30 - 19g00 - Phòng thi: 5.1, 5.6 (Danh sách đính kèm) Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Mọi thắc mắc Anh/Chị vui lòng liên hệ cuongvtk@uit.edu.vn . Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo dời lịch dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa học tối thứ hai

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo dời lịch dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Lê Đình Duy phụ trách vào tối thứ hai. Cụ thể môn học sẽ bắt đầu từ tối thứ hai ngày 01/3/2021 đến 12/04/2021 (7 buổi) Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo khóa 15 đợt 2 đăng ký môn học trên hệ thống

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên khóa 15 đợt 2 ngoài các môn bắt buộc được học, Anh/Chị đăng ký các môn khác trên hệ thống từ hôm nay đến hết ngày 10/01/2020. Phòng sẽ đối chiếu danh sách trên hệ thống và danh sách đăng ký từ lớp Trưởng. Nếu có vấn đề trong quá trình truy cập hệ thống và đăng ký vui lòng liên hệ mail cuongvtk@uit.edu.vn Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo mở thêm môn Ngôn ngữ học máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo mở thêm môn Ngôn ngữ học máy tính (4TC) do Cô TS. Nguyễn Thị Quý phụ trách giảng dạy vào tối thứ 3 từ ngày 12/01/2021 - 26/01/2021 (3 buổi) và 02/03/2021-18-05/2021(12 buổi) cho khóa 15 đợt 2 ngành KHMT, các khóa còn lại đăng ký trên hệ thống. Thời gian đăng ký môn học : Từ ngày 05/01/2021 - 07/01/2021 Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang