Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

[CH13- K2018] Thông báo về việc đăng ký môn Cơ sở dữ liệu nâng cao cho khóa 13

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 13 đã đăng ký môn Cơ sở dữ liệu nâng cao dành cho khóa 14 : Hiện tại Phòng sẽ chấp nhận cho khoảng 15 bạn trong danh sách đã đăng ký học, danh sách này là do các bạn tự thỏa thuận với các bạn đã đăng ký khác và có sự đồng thuận của các bạn còn lại. (có chữ ký đồng thuận của các bạn) Sau khi thống nhất xong các bạn có thể gửi danh sách về phòng trước ngày 20/8/2019. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[CH14-K2019] Thông báo về việc đăng ký môn học cho khóa 14 ngành CNTT

Anh/Chị học viên khóa 14 ngành CNTT có nguyện vọng học với ngành KHMT môn Nguyên lý và phương pháp lập trình thì Anh/Chị điền thông tin vào link này. https://docs.google.com/forms/d/1Arl6jFJiQum5ZCOz8cNaDJgRctQZ2qVRLID7sdD... Thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/8/2019. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[CH13- K2018] Thông báo danh sách các môn đăng ký học phần cho khóa 13

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/chị học viên khóa 13 về danh sách chính thức đăng ký môn học: 1. Môn Công nghệ tri thức và ứng dụng 2. Môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính 3. Môn An toàn bảo mật thông tin Danh sách chính thức là danh sách các bạn đã đăng ký trên hệ thống và đăng ký qua email trong thời gian đăng ký . Lưu ý những bạn nào có nguyện vọng hủy môn thì email về địa chỉ cuongvtk@uit.edu.vn từ thời gian ra thông báo đến hết ngày 15/8/2019. Sau thời gian trên, Phòng sẽ không giải quyết vấn đề hủy môn. Riêng hai môn học sau thì đợt này chỉ mở riêng cho khóa 14, các bạn khóa 13 đã...

Thông báo điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học và môn Chuyên đề nghiên cứu và ứng dụng thị giác máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học đã có điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học và môn Chuyên đề nghiên cứu và ứng dụng thị giác máy tính do Thầy Lê Đình Duy phụ trách. Anh/Chị vui lòng truy cập vào trang web để xem điểm. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo điểm thi môn Chuyên đề nghiên cứu về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên do Thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang