Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo lịch thi kết thúc môn Dịch máy, môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch kết thúc môn như sau: - Môn Dịch máy : 13g30-15g30 chiều chủ nhật 20/9/2020 - Môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề: 15g45 -17g30 chiều chủ nhật 20/9/2020 Bài thu hoạch giữa kỳ Anh/Chị sẽ có thông báo nộp sau. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang