Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo lịch thi dự kiến môn Phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây chiều chủ nhật ngày 27/12/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch thi dự kiến môn Phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây vào chiều chủ nhật ngày 27/12/2020. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo nghỉ môn Anh văn tối 12/12/2020, kiểm tra danh sách thi môn Anh văn ngày 19/12/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên nghỉ môn Anh văn tối thứ bảy ngày 12/12/2020 để ôn tập và kiểm tra danh sách đăng ký môn Anh văn thi kết thúc môn tối thứ bảy ngày 19/12/2020 Thời gian thi : 17g00 - 19g00 ngày 19/12/2020 Lưu ý: Những Anh/Chị nào đã có chứng chỉ đầu ra thi tại Trường tự nhiên thì báo về mail cuongvtk@uit.edu.vn để xóa tên trong danh sách thi. Nếu bạn nào có tên trong danh sách thi mà không tham gia dự thi thì bị 0 điểm, nếu học lại học phần anh Văn sẽ phải đóng lệ phí học lại. Anh/Chị vui lòng phản hồi trước ngày 13/12/2020. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCXN

Thông báo đăng ký môn học cho khóa 14(2019) và khóa 15 đợt 1(2020)

Phòng ĐTĐTSĐH&KHCN thông báo mở các môn mới học kỳ 2 năm 2020-2021 cho khóa 14 (2019) và khóa 15 đợt 1 (2020). Thời gian đăng ký trên hệ thống : 09/12/2020-11/12/2020 Lưu ý: Khi đăng ký các môn, Anh/Chị học viên vui lòng đăng ký đúng ngành để đảm bảo tiến độ, Phòng sẽ ưu tiên xét cho các bạn đăng ký đúng ngành nhất là các môn bắt buộc. Khi đăng ký chọn môn khác ngành để làm môn tự chọn (không quá 12TC trong toàn khóa học). Khi đăng ký không được hủy môn trừ trường hợp bất khả kháng , những trường hợp không đi học và không tham gia thi xem như 0 điểm. Môn Toán và Triết học sẽ được mở vào...

Trang