Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo lịch thi chính thức môn Nguyên lý và phương pháp lập trình

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi môn Nguyên lý và phương pháp lập trình. Thời gian : 5g00 - 6g30 tối chủ nhật ngày 01/12/2019. Địa điểm : Phòng 5.1 Anh/Chị lưu ý tập trung đúng giờ, mang thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[CH14] Thông báo lịch học môn Toán, môn Triết

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 2019 đợt 1 (Ngành CNTT và KHMT) lịch học như sau: 1. Môn Toán (4TC) do Thầy TS. Dương Tôn Đảm phụ trách - Thời gian : 13g30 chiều chủ nhật ( 03/11/2019- 19/01/2020: 12 buổi, buổi cuối học viên tự ôn do nghỉ tết) - Phòng học : 5.1, cơ sở Điện Biên Phủ. 2. Môn Triết (3TC) do Thầy TS. Bùi Văn Mưa phụ trách - Thời gian : 07g30 sáng chủ nhật ( 17/11/2019- 12/01/2020: 09 buổi) - Phòng học : 5.1, cơ sở Điện Biên Phủ. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo điểm thi môn Công nghệ máy tính hiện đại thi ngày 04 tháng 5 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Công nghệ máy tính hiện đại do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách. Anh/Chị vui lòng cập nhật trang web để xem điểm. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[CH13] Thông báo lịch học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng do Cô Nguyễn Hoàng Tú Anh phụ trách như sau: Sáng thứ bảy : Bắt đầu từ 8g00 từ ngày 12/10/2019 -04/01/2020 (Tổng cộng 12 buổi, Nghỉ ngày 19/10/2019: Tuyển sinh thạc sĩ đợt 2) Lưu ý: Danh sách đăng ký theo file đính kèm. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[CH14] -Thông báo lịch học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên khóa 14 đợt 1 ngành KHMT và CNTT lịch học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Lê Đình Duy phụ trách. Thời gian : Tối thứ hai từ 7/10/2019 -18/11/2019 (7 buổi) Địa điểm: Phòng 5.1. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng

Để hỗ trợ học viên cao học có thời gian chuẩn bị tốt hơn cho phần đồ án và thi kết thúc môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số. Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi kết thúc môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng có điều chỉnh như sau: Thời gian : Từ 17g00 - 18g30 ngày 6/10/2019 Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang