Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo lịch học Môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại, Môn Cơ sở dữ liệu nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học ngành CNTT lịch học môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại do Thầy Lê Trung Quân phụ trách vào tối thứ tư ngày 05/4/2017 và 12/4/2017 phòng 5.1. Môn Cơ sở dữ liệu nâng cao do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách sẽ học buổi cuối cùng vào ngày 19/4/2017 phòng 5.1. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch học Môn An toàn bảo mật thông tin và môn Công nghệ tri thức và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/chị học viên cao học : - Khóa 11 - CNTT học môn An toàn bảo mật thông tin do Thầy TS. Phạm Văn Hậu phụ trách vào chiều thứ bảy ngày 01/4/2017 và ngày 08/4/2017, sau đó nghỉ hai tuần và bắt đầu học lại vào ngày 06/5/2017. (Phòng 1 lầu 7) - Khóa 11 - KHMT học môn Công nghệ tri thức và ứng dụng do Thầy PGS.TS.Đỗ Văn Nhơn phụ trách sẽ nghỉ hai tuần 01/4/2017 và ngày 08/4/2017, học lại vào ngày 15/4/2017 và 22/4/2017. (Phòng 1 lầu 7) Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang