Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo mã code các lớp online tháng 3/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo mã code trên MS Team - Môn Hệ kinh doanh điện tử do Thầy Dương Minh Đức phụ trách (IS6101.CH1402) ngành HTTT: fv8hrim - Môn Các hệ thống nhúng do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách. (IT2020.CH1402) ngành CNTT: i6chhi2 _ Môn Công nghệ phần mềm tiên tiến, giảng viên thông tin trên moodle môn học. _ Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học sử dụng mã code đã có. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch học từ ngày 1/3/2021 - 14/3/2021

Theo kế hoạch chung của nhà Trường, Phòng thông báo các lớp thạc sĩ sẽ học online các môn sau: - Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Đỗ Phúc phụ trách vào tối thứ 3 (2/3/2021), tối thứ 3 (9/3/2021), tối thứ 6 (12/3/2021) - Môn Hệ kinh doanh diện tử do Thầy Dương Minh Đức phụ trách vào tối thứ 4 (3/3/2021,10/3/2021) - Môn Công nghệ phần mềm tiên tiến do Thầy Nguyễn Văn Vũ phụ trách vào tối thứ 5 (4/3/2021, 11/3/2021) - Môn Các hệ thống nhúng do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách vào sáng chủ nhật (7/3/2021, 14/3/2021) Các môn khác dời lại học offline từ ngày 15/3/2021. Các môn sau thời...

Thông báo điểm thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng, môn Hệ hỗ trợ quyết định

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng, môn Hệ hỗ trợ quyết định trên hệ thống. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo danh sách và lịch thi môn Tìm kiếm thông tin thị giác ngày 24/01/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch thi chính thức môn Tìm kiếm thông tin thị giác như sau: - Thời gian : 17g00 tối chủ nhật ngày 24/01/2021 - Địa điểm : Phòng 5.1, 5.6 cơ sở Điện Biên Phủ ( Danh sách đính kèm ) Lưu ý: Anh/Chị mang thẻ học viên (CMND) để trình cán bộ coi thi. Mọi thắc mắc về lịch thi và danh sách vui lòng liên hệ email minhdtt@uit.edu.vn. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo lớp học Phương Pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Lê Đình Duy phụ trách

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên: Lớp học CS2205.CH1501 - PHƯƠNG PHÁP NCKH (từ 03/2021 đến 05/2021) do PGS.TS. Lê Đình Duy sẽ thử nghiệm hình thức Flipped Classroom (lớp học đảo ngược). Trong đó, sẽ tăng cường các phần học online và dành thời gian trên lớp cho phần bài tập, làm việc nhóm. Lưu ý rằng hình thức này KHÔNG phải là hình thức giảm số giờ học offline. Các HV lớp CS2205.CH1501 đăng ký tham gia lớp học trên Google Classroom với mã lớp là fw5hlyv. Đồng thời đăng ký tham gia lớp học trên MS Teams với mã lớp là qbvxm0t. Google Classroom và MS Teams đều có phiên bản...

Trang