Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo đăng ký bổ sung môn học trên hệ thống đến hết ngày 16/6/2021

Sau khi Khoa thống nhất sẽ cho phép các Anh/Chị bổ sung danh sách vào hai môn Gis nâng cao và Xử lý dữ liệu lớn trên hệ thống. Hiện tại, các lớp đang học online nên danh sách lớp giữ nguyên. Trường hợp, nếu chuyển sang học offline bình thường thì lớp Xử lý dữ liệu lớn do số lượng quá đông có thể tách ra thành hai lớp để tiếp tục học. Lịch hiện tại của môn Xử lý dữ liệu lớn là chiều chủ nhật, nếu học offline sẽ tách thêm một lớp học vào tối thứ bảy. Phòng thông báo đến Anh/Chị học viên chưa đăng ký trên hệ thống vào hệ thống đăng ký lại để có danh sách chính thức từ hôm nay đến hết ngày 16/6/...

Thông báo đăng ký môn bổ sung

Chào Anh/Chị học viên Dựa trên nhu cầu đăng ký môn học của các Anh/Chị. Phòng gửi thêm link đăng ký bổ sung, Anh/Chị đăng ký và Phòng sẽ đề xuất Khoa hướng giải quyết. https://docs.google.com/ spreadsheets/d/ 1lalQLkCW3MJNt2pVCn6gt_ 1qffcIwzL-JH18Hzt7Xfc/edit? usp=sharing Thân mến Kim Cương

Thông báo thời khóa biểu học kì 1 (2021-2022)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên thời khóa biểu học kỳ 1 (2021-2022). Hình thức giảng dạy : online trên MS Team đến khi có thông báo mới , phòng học dự kiến khi học offline Thời gian đăng ký: 10/6/2021 - 13/6/2021 Lưu ý: Anh/Chị học viên phải hoàn tất học phí còn thiếu trước khi đăng ký học phần. Mọi thắc mắc về học phí vui lòng liên hệ cô Vy ( vylvtt@uit.edu.vn ), thắc mắc về thời khóa biểu và đăng ký học phần vui lòng liên hệ cuongvtk@uit.edu.vn Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch học online môn Ngôn ngữ học máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên môn Ngôn ngữ học máy tính sẽ bắt đầu học online trở lại trên MS Team vào tối ngày 18/5/2021. Môn này do cô Nguyễn Lưu Thùy Ngân phụ trách thay cô Nguyễn Thị Quý. Lớp Ngôn ngữ học máy tính: CS2202.CH1502 Code lớp là: hi6shnx Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang