Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo lịch thi môn Máy học trong xử lý mật mạng và hệ thống, môn Công nghệ phần mềm tiên tiến

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch thi môn Máy học trong xử lý mật mạng và hệ thống, môn Công nghệ phần mềm tiên tiến như sau: - Môn Máy học trong xử lý mật mạng và hệ thống: 8g00 - 9g15 ngày 15/10/2022 (Phòng 5.1) - Môn Công nghệ phần mềm tiên tiến: 9g30 - 11g00 ngày 15/10/2022 (Phòng 5.1) Lưu ý: Anh/Chị vui lòng kiểm tra thông tin trên danh sách và phản hồi cho email cuongvtk@uit.edu.vn trước ngày thi. Đề nghị Anh/chị học viên tập trung trước phòng thi đúng giờ thi, mang theo thẻ học viên (CMND) để trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo đổi phòng học Tối thứ bảy 27/8/2022, và Sáng - chiều chủ nhật 28/8/2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên về việc đổi phòng học tối thứ bảy 27/8/2022, và Sáng chiều chủ nhật 28/8/2022 Cụ thể các lớp sau sẽ chuyển lên học tại phòng 7.1 lầu 7, hỗ trợ cho công tác thi kết thúc môn của trung tâm CITD tại lầu 5. 1. Công nghệ internet of things nâng cao 2. Mật mã và ứng dụng 3. Công nghệ phần mềm tiên tiến Rất mong Quý Thầy/Cô và Anh/ Chị học viên thông cảm Trân trọng thông báo

Trang