Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

[CH13]-Lịch thi môn Toán

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Toán như sau: Thời gian: tối thứ hai ngày 05/11/2018, 18g00. Danh sách phòng thi xem tại đây. Địa điểm : Phòng 5.1, Phòng HT6- cơ sở 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM. Học viên các khoá trước chưa có tên trong danh sách thi vui lòng phản hồi qua email: minhdtt@uit.edu.vn Lưu ý: Học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[CH13]-Lịch thi môn Triết

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Triết như sau: Thời gian: sáng chủ nhật ngày 28/10/2018, 8g00. Danh sách phòng thi xem tại đây. Địa điểm : Phòng 5.1, Phòng HT6- cơ sở 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM. Học viên các khoá trước chưa có tên trong danh sách thi vui lòng phản hồi qua email: minhdtt@uit.edu.vn Lưu ý: Học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[CH13]-Cập nhật lịch học môn Triết

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Môn Triết học do thầy Bùi Văn Mưa phụ trách theo thông báo ban đầu dạy bù thêm 1 buổi tối, thời gian bắt đầu từ 17 giờ 30 ngày thứ bảy 06/10/2018 sẽ chuyển sang học buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 ngày thứ bảy 06/10/2018. Chiều chủ nhật lớp học bình thường. Ngày kết thúc môn học (dự kiến): 14/10/2018. Ngày thi hết môn (dự kiến): 28/10/2018. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

[Nhắc]-Lịch thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao như sau: Thời gian: sáng thứ bảy ngày 29/9/2018, 8g00. Danh sách phòng thi xem tại đây. Địa điểm : Phòng 5.1, cơ sở 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM Lưu ý: Học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[CH12]-Về việc nộp Đồ án môn Thuật toán và Phương pháp giải quyết vấn đề

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học về việc nộp Đồ án môn Thuật toán và Phương pháp giải quyết vấn đề như sau: Thời gian nộp : ngày 06-07/10/2018 (thứ bảy, chủ nhật), từ 9 giờ đến 11 giờ . Địa điểm : Phòng ĐTSĐH&KHCN, cơ sở 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM Lưu ý : Sau thời hạn trên, Phòng sẽ không nhận Đồ án, học viên vui lòng liên hệ giảng viên để nộp. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[Nhắc]-Lịch thi môn Các hệ thống nhúng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Các hệ thống nhúng như sau: Thời gian: tối thứ bảy ngày 22/9/2018, 17g30. Danh sách phòng thi xem tại đây . Địa điểm : Phòng 5.1, Phòng HT6, cơ sở 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM Lưu ý: Học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[CH13]-Thời khóa biểu các môn tự chọn

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 13 đợt 1 thời khóa biểu các môn tự chọn . Anh/Chị học viên vui lòng đăng nhập để đăng ký các môn học theo thời khóa biểu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/9/2018 . Riêng môn Ngôn ngữ học máy tính đăng ký bắt đầu từ ngày 13/9/2018 đến hết ngày 22/9/2018. Ngày 22/9/2018 bắt đầu học. Danh sách môn học chính thức là danh sách được đăng ký trện hệ thống. Lưu ý: Anh/Chị học viên có thể đăng ký học các môn khác ngành nhưng không quá 12TC cho toàn khóa học ( đối với những trường hợp đăng ký học khác ngành Anh/Chị vui lòng gửi đơn...

[CH13]-Thông báo thay đổi lịch học môn Triết

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Môn Triết học do thầy Bùi Văn Mưa phụ trách sẽ không học các buổi sáng thứ bảy hàng tuần . Chiều chủ nhật hàng tuần lớp học bình thường. Ngày kết thúc môn học (dự kiến): 14/10/2018. Ngày thi hết môn (dự kiến): 28/10/2018. Lưu ý: Ngày thứ bảy 06/10/2018 , thầy sẽ dạy bù thêm 1 buổi tối, thời gian bắt đầu từ 17 giờ 30. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

[Nhắc]-Lịch thi môn Tìm kiếm thông tin thị giác

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Tìm kiếm thông tin thị giác như sau: Thời gian: tối thứ bảy ngày 15/9/2018, 17g30. Danh sách phòng thi xem tại đây. Địa điểm : Phòng 5.1, Phòng HT6, cơ sở 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM Lưu ý: Học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang