Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo danh sách và lịch thi môn Tìm kiếm thông tin thị giác ngày 24/01/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch thi chính thức môn Tìm kiếm thông tin thị giác như sau: - Thời gian : 17g00 tối chủ nhật ngày 24/01/2021 - Địa điểm : Phòng 5.1, 5.6 cơ sở Điện Biên Phủ ( Danh sách đính kèm ) Lưu ý: Anh/Chị mang thẻ học viên (CMND) để trình cán bộ coi thi. Mọi thắc mắc về lịch thi và danh sách vui lòng liên hệ email minhdtt@uit.edu.vn. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo lớp học Phương Pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Lê Đình Duy phụ trách

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên: Lớp học CS2205.CH1501 - PHƯƠNG PHÁP NCKH (từ 03/2021 đến 05/2021) do PGS.TS. Lê Đình Duy sẽ thử nghiệm hình thức Flipped Classroom (lớp học đảo ngược). Trong đó, sẽ tăng cường các phần học online và dành thời gian trên lớp cho phần bài tập, làm việc nhóm. Lưu ý rằng hình thức này KHÔNG phải là hình thức giảm số giờ học offline. Các HV lớp CS2205.CH1501 đăng ký tham gia lớp học trên Google Classroom với mã lớp là fw5hlyv. Đồng thời đăng ký tham gia lớp học trên MS Teams với mã lớp là qbvxm0t. Google Classroom và MS Teams đều có phiên bản...

Thông báo danh sách và lịch thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng ngày 17/01/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo danh sách thi và lịch thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng ngày 17/01/2021 cụ thể như sau: - Thời gian : 17g30 - 19g00 - Phòng thi: 5.1, 5.6 (Danh sách đính kèm) Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Mọi thắc mắc Anh/Chị vui lòng liên hệ cuongvtk@uit.edu.vn . Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo dời lịch dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa học tối thứ hai

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo dời lịch dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Lê Đình Duy phụ trách vào tối thứ hai. Cụ thể môn học sẽ bắt đầu từ tối thứ hai ngày 01/3/2021 đến 12/04/2021 (7 buổi) Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo khóa 15 đợt 2 đăng ký môn học trên hệ thống

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên khóa 15 đợt 2 ngoài các môn bắt buộc được học, Anh/Chị đăng ký các môn khác trên hệ thống từ hôm nay đến hết ngày 10/01/2020. Phòng sẽ đối chiếu danh sách trên hệ thống và danh sách đăng ký từ lớp Trưởng. Nếu có vấn đề trong quá trình truy cập hệ thống và đăng ký vui lòng liên hệ mail cuongvtk@uit.edu.vn Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang