Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo danh sách đăng ký môn học tháng 2-2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo danh sách đăng ký môn học tháng 2 năm 2023. Anh/Chị kiểm tra thông tin nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ email cuongvtk@uit.edu.vn . Lưu ý: Các môn học đã đăng ký không tự ý hủy, ngoài trường hợp bất khả kháng phòng sẽ xem xét nếu có lý do chính đáng. Anh/Chị đã đăng ký môn học không tham gia thì sẽ "0" điểm cho môn học đó. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2023

Căn cứ công văn số 163/ĐHCNTT-TCHC ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2023 của cán bộ, viên chức Trường ĐH CNTT: Phòng Đào tạo SĐH&KHCN thông báo đến Giảng viên và học viên cao học được nghỉ Tết dương lịch như sau: Ngày Tết dương lịch: nghỉ 02 ngày vào ngày Chủ nhật (01/01/2023) , Thứ hai ( 02/01/2023) Ngày Thứ bảy (31/12/2022): Được nghỉ, Phòng không xếp lịch học theo thời khóa biểu. Trân trọng. Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch học ngày 24/12/2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch học ngày 24/12/2022 (Trong đó môn Triết có thay đổi so với lịch học dự kiến ban đầu) - Sáng 24/12/2022 : Môn Triết và Môn Các môn hình học sâu và ứng dụng học bình thường. - Các lớp chiều 24/12/2022: Môn Xử lý tín hiệu số nâng cao học bình thường Môn Công nghệ thương mại điện tử nghỉ do lịch bảo vệ luận văn. - Các lớp tối 24/12/2022 nghỉ do lịch thi của trung tâm CITD . Trân trọng thông báo Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang