Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

[CH12]-[CH13]-Thời khóa biểu từ tháng 12/2018 đến tháng 4/2019 (cập nhật)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 12 đợt 1, khóa 12 đợt 2, khóa13 đợt 1, khóa 13 đợt 2 thời khóa biểu học kỳ 2 của năm học 2018-2019 (có cập nhật) . Anh/Chị học viên vui lòng đăng nhập để đăng ký các môn học theo thời khóa biểu từ ngày 11/12/2018 đến hết ngày 20/12/2018. Danh sách môn học chính thức là danh sách được đăng ký trên hệ thống. Theo lịch học mới, buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu từ 13 giờ 30 (chiều thứ bảy) ngày 15/12/2018, lớp sáng thứ bảy sẽ dời qua tuần sau khai giảng. Lưu ý: Anh/Chị học viên có thể đăng ký học các môn khác ngành nhưng không quá 12TC...

[CH13]-Lịch thi môn Toán

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Toán như sau: Thời gian: tối thứ hai ngày 05/11/2018, 18g00. Danh sách phòng thi xem tại đây. Địa điểm : Phòng 5.1, Phòng HT6- cơ sở 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM. Học viên các khoá trước chưa có tên trong danh sách thi vui lòng phản hồi qua email: minhdtt@uit.edu.vn Lưu ý: Học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[CH13]-Lịch thi môn Triết

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Triết như sau: Thời gian: sáng chủ nhật ngày 28/10/2018, 8g00. Danh sách phòng thi xem tại đây. Địa điểm : Phòng 5.1, Phòng HT6- cơ sở 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM. Học viên các khoá trước chưa có tên trong danh sách thi vui lòng phản hồi qua email: minhdtt@uit.edu.vn Lưu ý: Học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[CH13]-Cập nhật lịch học môn Triết

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Môn Triết học do thầy Bùi Văn Mưa phụ trách theo thông báo ban đầu dạy bù thêm 1 buổi tối, thời gian bắt đầu từ 17 giờ 30 ngày thứ bảy 06/10/2018 sẽ chuyển sang học buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 ngày thứ bảy 06/10/2018. Chiều chủ nhật lớp học bình thường. Ngày kết thúc môn học (dự kiến): 14/10/2018. Ngày thi hết môn (dự kiến): 28/10/2018. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

[Nhắc]-Lịch thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao như sau: Thời gian: sáng thứ bảy ngày 29/9/2018, 8g00. Danh sách phòng thi xem tại đây. Địa điểm : Phòng 5.1, cơ sở 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM Lưu ý: Học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[CH12]-Về việc nộp Đồ án môn Thuật toán và Phương pháp giải quyết vấn đề

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học về việc nộp Đồ án môn Thuật toán và Phương pháp giải quyết vấn đề như sau: Thời gian nộp : ngày 06-07/10/2018 (thứ bảy, chủ nhật), từ 9 giờ đến 11 giờ . Địa điểm : Phòng ĐTSĐH&KHCN, cơ sở 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM Lưu ý : Sau thời hạn trên, Phòng sẽ không nhận Đồ án, học viên vui lòng liên hệ giảng viên để nộp. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[Nhắc]-Lịch thi môn Các hệ thống nhúng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Các hệ thống nhúng như sau: Thời gian: tối thứ bảy ngày 22/9/2018, 17g30. Danh sách phòng thi xem tại đây . Địa điểm : Phòng 5.1, Phòng HT6, cơ sở 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM Lưu ý: Học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang