Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo học tăng buổi cho lớp cao học K11-CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/chị học viên cao học khoá 11-CNTT học tăng buổi môn Hệ hỗ trợ ra quyết định do Thầy Dương Minh Đức phụ trách vào tối thứ ba, tối thứ sáu hằng tuần, lịch học bắt đầu từ ngày 11/7/2017. Tối thứ sáu ngày 7/7/1017 lớp học bình thường. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo đổi giờ dạy môn Nguyên lý và phương pháp lập trình

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-KHMT môn Nguyên lý và phương pháp lập trình do Thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách chuyển sang học sáng chủ nhật tại phòng 7.1 . Lịch học bắt đầu từ ngày 9/7/2017. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch học môn Chuyên đề Công nghệ tri thức

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 - KHMT lịch học môn Chuyên đề Công nghệ tri thức do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách cụ thể như sau: - Tối thứ ba (ngày 27/6/2017) học bù phòng 5.1. Chiều thứ 7 (ngày 01/7/2017) nghỉ do Thầy bận công tác. - Tối thứ ba (ngày 04/7/2017) học bù phòng 5.1. Chiều thứ 7 (ngày 08/7/2017) học bình thường. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo dời lịch học khóa 11 các môn tiếp theo

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 lịch học của hai môn tiếp theo sẽ dời lại hai tuần : - Điện toán lưới và đám mây do Thầy Nguyễn Phi Khứ phụ trách bắt đầu sáng thứ 7 ngày 24/6/2017. - Chuyên đề Công nghệ tri thức do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách bắt đầu chiều thứ 7 ngày 24/6/2017. Riêng môn Tìm kiếm thông tin thị giác do Thầy Ngô Đức Thành phụ trách vẫn học theo thời khóa biểu bình thường bắt đầu vào thứ năm 8/6/2017. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo dời lịch học khóa 11

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 : Một số môn học trong thời khóa biểu sẽ dời lại hai tuần cụ thể như sau: - Môn An toàn bảo mật thông tin : Thầy Phạm Văn Hậu phụ trách bắt đầu ngày 21/6/2017 - Môn PP Nghiên cứu khoa học: Thầy Đỗ Phúc phụ trách bắt đầu ngày 23/6/2017 - Môn Nguyên lý và phương pháp lập trình: Thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách bắt đầu ngày 25/6/2017 - Môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao: Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách bắt đầu ngày 19/6/2017 - Môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Thầy Đỗ Phúc phụ trách bắt đầu ngày 24/6/2017 - Môn Hệ hỗ...

Trang