Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo lịch thi môn Triết, môn Ngôn ngữ học máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi cụ thể như sau: - Môn Triết : 13g30-15g00 chiều thứ bảy ngày 15/6/2019 - Môn Ngôn ngữ học máy tính: 9g00 - 10g30 sáng chủ nhật ngày 16/6/2019. Lưu ý: Học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Danh sách thi theo file đính kèm, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về mail cuongvtk@uit.edu.vn . Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[ĐTSĐH]-V/v mở thêm môn học Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 12, khóa 13 về việc mở thêm môn học-học kỳ từ tháng 4/2019 đến tháng 7/2019 như sau : Tên môn học : Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Thuộc ngành : CNTT. Thời gian học : chiều chủ nhật (từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), bắt đầu học từ ngày 16/6/2019. Sỉ số lớp học : tối đa 45 học viên. Địa điểm học : Phòng 5.1 - 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM. Anh/Chị học viên vui lòng đăng nhập để đăng ký môn học từ ngày 28/5/2019 đến khi đủ số học viên đăng ký (45 hv). Lưu ý: Danh sách môn học chính thức là danh sách được đăng ký trên hệ thống...

[ĐTSĐH]-Lịch thi môn Biểu diễn tri thức và suy luận ngày 01/6/2019 (cập nhật)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Biểu diễn tri thức và suy luận như sau: Thời gian: chiều thứ bảy ngày 01/6/2019, 13g30. Địa điểm : Phòng 5.1, HT6- cơ sở 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM. Danh sách thi: xem tại đây. Bài tiểu luận nộp vào thứ bảy ngày 15/6/2019, từ 9 giờ đến 14 giờ (sau ngày thi 2 tuần). Lưu ý: Học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[ĐTSĐH]-Lịch thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng ngày 08/6/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng như sau: Thời gian: chiều thứ bảy ngày 08/6/2019, 13g30. Địa điểm : Phòng 5.1, HT6- cơ sở 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM. Danh sách thi: xem tại đây. Lưu ý: Học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[CH13]-Thông báo về việc nộp bài tiểu luận môn Toán đã thi ngày 04/5/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học về việc nộp bài tiểu luận môn Toán như sau: Thời gian: trưa chủ nhật ngày 19/5/2019, từ 12 giờ đến 14 giờ 30 . Địa điểm : Phòng Sau đại học-Tầng trệt- cơ sở 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN

[CH13]-Lịch thi môn Chuyên đề nghiên cứu về Ứng dụng và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ngày 26/5/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Chuyên đề nghiên cứu về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên như sau: Thời gian: sáng chủ nhật ngày 26/5/2019, 8g00. Địa điểm : Phòng 5.1- cơ sở 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM. Danh sách thi: xem tại đây. Bài tiểu luận nộp ngay trong ngày thi. Lưu ý: Học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[CH13]-Lịch thi môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại ngày 25/5/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại như sau: Thời gian: chiều thứ bảy ngày 25/5/2019, bắt đầu từ 13g30. Địa điểm : Phòng 5.1, Phòng HT6- cơ sở 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM. Danh sách thi: xem tại đây. Lưu ý: Học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi môn Công nghệ phần mềm tiên tiến 19/5/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Công nghệ phần mềm tiên tiến cụ thể như sau: - Thời gian thi : Từ 13g00 chiều chủ nhật 19/5/2019 - Địa điểm: Phòng 5.1, HT6 - 291 Điện BIên Phủ, P7, Q3, TpHCM (theo danh sách đính kèm, danh sách thi nếu cần cập nhật vui lòng liên hệ mail cuongvtk@uit.edu.vn ) Phòng thông tin đến Anh/Chị học viên cao học có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên hoặc CMND để trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[CH13]-Lịch thi môn Toán (cập nhật)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Toán như sau: Thời gian: sáng chủ nhật ngày 05/5/2019, 8g00. Địa điểm : Phòng 5.1, Phòng HT6- cơ sở 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM. Danh sách thi: xem tại đây . Bài tiểu luận nộp vào ngày 19/5/2019 (chủ nhật), từ 12 giờ đến 15 giờ. Lưu ý: Học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang