Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo buổi ôn tập tại nhà môn Phân tích thiết kế HTTT nâng cao tối 06/04/2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên và Quý Thầy/Cô: môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nâng cao do Cô Cao Thị Nhạn phụ trách vào tối nay ngày 06/04/2021 sẽ ôn tập tại nhà. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo mã code các lớp online tháng 3/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo mã code trên MS Team - Môn Hệ kinh doanh điện tử do Thầy Dương Minh Đức phụ trách (IS6101.CH1402) ngành HTTT: fv8hrim - Môn Các hệ thống nhúng do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách. (IT2020.CH1402) ngành CNTT: i6chhi2 _ Môn Công nghệ phần mềm tiên tiến, giảng viên thông tin trên moodle môn học. _ Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học sử dụng mã code đã có. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch học từ ngày 1/3/2021 - 14/3/2021

Theo kế hoạch chung của nhà Trường, Phòng thông báo các lớp thạc sĩ sẽ học online các môn sau: - Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Đỗ Phúc phụ trách vào tối thứ 3 (2/3/2021), tối thứ 3 (9/3/2021), tối thứ 6 (12/3/2021) - Môn Hệ kinh doanh diện tử do Thầy Dương Minh Đức phụ trách vào tối thứ 4 (3/3/2021,10/3/2021) - Môn Công nghệ phần mềm tiên tiến do Thầy Nguyễn Văn Vũ phụ trách vào tối thứ 5 (4/3/2021, 11/3/2021) - Môn Các hệ thống nhúng do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách vào sáng chủ nhật (7/3/2021, 14/3/2021) Các môn khác dời lại học offline từ ngày 15/3/2021. Các môn sau thời...

Thông báo điểm thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng, môn Hệ hỗ trợ quyết định

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng, môn Hệ hỗ trợ quyết định trên hệ thống. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang