Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo điểm thi môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao, môn Nguyên lý và phương pháp lập trình

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao, môn Nguyên lý và phương pháp lập trình. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo lịch thi môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng cụ thể như sau: - Thời gian : 8g00 - 10g00 ngày 21/01/2018 (Phòng thi: 5.1, 5.3) Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) để trình cán bộ coi thi. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao, môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi cụ thể như sau : - 8g00-9g30 ngày 14/01/2018: thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao (P5.1, 5.3) - 9g30-11g30 ngày 14/01/2018: thi môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng (P5.1, 5.3) Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên trình cán bộ coi thi. Đề nghị các bạn học viên còn nợ học phí hoàn thành theo đúng qui định. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi cụ thể như sau: - 8g00 - 9g30 ngày 07/1/2018 : Thi môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề (Phòng thi 5.1, 5.3) - 9g30 - 11g00 ngày 07/1/2018 : Thi môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Phòng thi 5.1, 5.3) Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên trình cán bộ coi thi. Đề nghị các bạn học viên còn nợ học phí hoàn thành theo đúng qui định. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Khẩn!!! Thông báo đổi giờ học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng, môn Xử lý tín hiệu số nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch học có thay đổi như sau: - Tối thứ tư 27/12/2017 : học môn Xử lý tín hiệu số nâng cao, môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng nghỉ - Tối thứ sáu 29/12/2017: học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng, môn Xử lý tín hiệu số nâng cao nghỉ Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch học môn Triết và môn Xử lý tín hiệu số nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch học như sau: _ Môn Triết có thay đổi học vào các ngày sau: Chiều 23/12, sáng 24/12( học phòng 5.1), chiều 24/12, chiều 14/1, chiều 21/1, chiều 28/1, chiều 4/2 và chiều 4/3 (buổi cuối). Các buổi khác học HT6 - Môn Xử lý tín hiệu số nâng cao do Thầy Khải phụ trách sẽ dạy buổi cuối vào tối thứ sáu 29/12, ngày 30/12 nghỉ. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi cụ thể như sau: - Thời gian: 14g00 ngày 17/12/2017. - Địa điểm: Phòng 5.1 va 5.3, cơ sở 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TpHCM. Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên và CMND trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang