Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo kế hoạch học môn Cơ sở dữ liệu nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên kế hoạch học môn Cơ sở dữ liệu nâng cao như sau: - Ngày 05/7 & ngày 12/7/2024: Lớp NGHỈ chuẩn bị bài báo cáo - Từ ngày 19/7/2024 lớp sẽ bắt đầu báo cáo online khoảng 3-4 tuần và kết thúc môn. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi dự kiến môn Các mô hình học sâu và ứng dụng ngày 25/8/2024

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch thi dự kiến môn Các mô hình học sâu và ứng dụng như sau: Sáng chủ nhật ngày 25/8/2024, phòng sẽ thông báo, phòng thi và giờ thi cụ thể sau. Danh sách thi theo file đính kèm. Anh/chị có thắc mắc vui lòng liên hệ mail cuongvtk@uit.edu.vn Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch học offline môn Phân tích dữ liệu kinh doanh nâng cao

Thân gửi Anh/Chị học viên, Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch học offline môn Phân tích dữ liệu kinh doanh nâng cao do Thầy Nguyễn Đình Thuân phụ trách như sau: - Tối ngày 29/6/2024 : phòng A3 cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tối ngày 06/7/2024 : phòng 102 cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang