Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo lịch thi môn Toán

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Toán cụ thể như sau: Thời gian : 8g30 - 10g00 sáng thứ bảy ngày 21 tháng 4 năm 2018. Địa điểm : Phòng 5.1 và Hội trường 6, cơ sở Điện Biên Phủ Bài thu hoạch môn Toán nộp sáng thứ bảy 12/05/2018 (8g00 -11g00). Sau thời gian trên Phòng sẽ không nhận bài. Lưu ý: Học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi kết thúc môn Triết, môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch thi kết thúc môn cụ thể như sau: - Thời gian : 8g00 - 9g30 sáng thứ bảy 24/03/2018 thi môn Triết tại Hội trường 6 - Thời gian : 9g30 - 11g00 sáng thứ bảy 24/03/2018 thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học tại Hội trường 6 Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang