Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

[CH13] Thông báo lịch học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng do Cô Nguyễn Hoàng Tú Anh phụ trách như sau: Sáng thứ bảy : Bắt đầu từ 8g00 từ ngày 12/10/2019 -04/01/2020 (Tổng cộng 12 buổi, Nghỉ ngày 19/10/2019: Tuyển sinh thạc sĩ đợt 2) Lưu ý: Danh sách đăng ký theo file đính kèm. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[CH14] -Thông báo lịch học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên khóa 14 đợt 1 ngành KHMT và CNTT lịch học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Lê Đình Duy phụ trách. Thời gian : Tối thứ hai từ 7/10/2019 -18/11/2019 (7 buổi) Địa điểm: Phòng 5.1. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng

Để hỗ trợ học viên cao học có thời gian chuẩn bị tốt hơn cho phần đồ án và thi kết thúc môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số. Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi kết thúc môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng có điều chỉnh như sau: Thời gian : Từ 17g00 - 18g30 ngày 6/10/2019 Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi chính thức môn Tìm kiếm thông tin thị giác, môn Công nghệ internet of things hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi chính thức môn Tìm kiếm thông tin thị giác, môn Công nghệ internet of things hiện đại như sau: - Môn Tìm kiếm thông tin thị giác thi tối thứ 7 (14/9/2019) : 18g00 - 19g30 - Môn Công nghệ internet of things hiện đại tối chủ nhật (15/9/2019) : 18g00 - 20g00 Lưu ý: Anh/Chị vui lòng có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang thẻ học viên (hoặc CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi dự kiến môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao, môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi dự kiến môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao, môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng như sau: - Môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao tối chủ nhật (22/9/2019) : 18g00 - 19g30 - Môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng thi tối chủ nhật (29/9/2019) : 18g00 - 19g30 Danh sách thi trong file đính kèm, mọi thắc mắc vui lòng gửi mail về địa chỉ cuongvtk@uit.edu.vn trước ngày 16/9/2019 Lưu ý: Anh/Chị vui lòng có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang thẻ học viên (hoặc CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi dự kiến môn Tìm kiếm thông tin thị giác, môn Công nghệ internet of things hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi dự kiến môn Tìm kiếm thông tin thị giác, môn Công nghệ internet of things hiện đại như sau: - Môn Tìm kiếm thông tin thị giác thi tối thứ 7 (14/9/2019) : 18g00 - 19g30 - Môn Công nghệ internet of things hiện đại tối chủ nhật (15/9/2019) : 18g00 - 20g00 Danh sách thi trong file đính kèm, mọi thắc mắc vui lòng gửi mail về địa chỉ cuongvtk@uit.edu.vn trước ngày 06/9/2019 Lưu ý: Anh/Chị vui lòng có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang thẻ học viên (hoặc CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang