Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học offline môn Phân tích dữ liệu kinh doanh nâng cao

Thân gửi Anh/Chị học viên,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch học offline môn Phân tích dữ liệu kinh doanh nâng cao do Thầy Nguyễn Đình Thuân phụ trách như sau:

- Tối ngày 29/6/2024 : phòng A3 cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Tối ngày 06/7/2024 : phòng 102 cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN