Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi dự kiến môn Các mô hình học sâu và ứng dụng ngày 25/8/2024

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch thi dự kiến môn Các mô hình học sâu và ứng dụng như sau: Sáng chủ nhật ngày 25/8/2024, phòng sẽ thông báo, phòng thi và giờ thi cụ thể sau.

Danh sách thi theo file đính kèm. Anh/chị có thắc mắc vui lòng liên hệ mail cuongvtk@uit.edu.vn

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN