Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11, 12 nghỉ môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng do Cô Nguyễn Hoàng Tú Anh phụ trách vào sáng thứ bảy ngày 14/10/2017 do Cô bận công tác đột xuất.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN