Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo điểm thi kết thúc môn Công nghệ phần mềm tiên tiến - CH10 (CNTT)

Kính gửi Anh/Chị học viên cao học khóa 10 ngành CNTT, Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo kết quả thi kết thúc môn Công nghệ phần mềm tiên tiến do Thầy Nguyễn Văn Vũ phụ trách. Kết quả giảng viên có điều chỉnh so với kết quả đã thông báo trước.

Thông báo lịch thi môn Hệ thống thông tin địa lý - CH9 CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 9-CNTT đợt 2 lịch thi kết thúc môn Hệ thống thông tin địa lý như sau: - Thời gian: 18g30-20g30 tối thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2016 - Địa điểm: Phòng 102, 133G Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5, TPHCM. Trân trọng./. Phòng ĐTSĐH&KHCN

Khẩn! V/v Nộp bài báo công bố kết quả nghiên cứu tham gia Hội nghị Khoa học trẻ

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học về thông báo Hội nghị Khoa học trẻ ( file đính kèm). Đây là Hội nghị khoa học sáng tạo không những góp phần phát triển năng lực nghiên cứu của học viên mà còn là một hoạt động mang tính chất thiết yếu để giúp cho các bạn học viên có thể tham gia và tính điểm công bố bài báo trong luận văn Thạc sĩ. Phòng đề nghị các Anh/Chị học viên cao học khóa 9,10 định hướng làm luận văn thạc sĩ tích cực tham gia. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ