Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao - CH10 CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao - CH10 CNTT do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách.

Trân trọng./.

Phòng ĐTSĐH&KHCN