Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo nhắc nhở đóng học phí CH9, CH10

Theo thông báo số 16/TB-ĐHCNTT-KHTC ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Phòng Kế hoạch Tài chính về việc thu phí đào tạo trình độ Thạc sĩ, thời hạn học viên phải hoàn tất: ngày 12 tháng 4 năm 2016 (đính kèm thông báo). Tuy nhiên, hiện nay theo thống kê của Phòng Kế hoạch Tài chính một số học viên khóa 9, 10 vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí (danh sách đính kèm). Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị Anh/Chị cố gắng sắp xếp, khẩn trương hoàn tất nghĩa vụ học phí như qui định. Hạn cuối: thứ sáu ngày 24 tháng 6 năm 2016. Mọi thông tin phản hồi, các bạn liên hệ địa chỉ mail của Cô Vy (Phòng KH-TC) : vylvtt@...

Thông báo học bù môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng-CH10 CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-CNTT: Lớp học môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng do Thầy Đàm Quang Hồng Hải phụ trách vào tối thứ năm các ngày 16, ngày 23 và tối thứ hai 27 tháng 6 năm 2016. Lớp sẽ nghỉ vào tối thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2016. Trân trọng./.

Thông báo điểm thi kết thúc môn Công nghệ phần mềm tiên tiến - CH10 (CNTT)

Kính gửi Anh/Chị học viên cao học khóa 10 ngành CNTT, Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo kết quả thi kết thúc môn Công nghệ phần mềm tiên tiến do Thầy Nguyễn Văn Vũ phụ trách. Kết quả giảng viên có điều chỉnh so với kết quả đã thông báo trước.

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ