Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo lịch thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học - Ch11(CNTT)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 - CNTT lịch thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Đỗ Phúc phụ trách cụ thể như sau: - Thời gian thi: 13g30 - 14g30 chiều thứ bảy ngày 24 tháng 9 năm 2016. - Địa điểm: Phòng 102, 133G Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5, TPHCM. Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) để trình cán bộ coi thi. Trân trọng./. Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi môn Các hệ thống nhúng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-CNTT lịch thi môn Các hệ thống nhúng cụ thể như sau: - Thời gian: 13g30 chiều thứ bảy ngày 27 tháng 8 năm 2016. - Địa điểm: Phòng 101, 133G Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5, TpHCM. Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng./.

Thông báo lịch thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-CNTT lịch thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng do Thầy Đàm Quang Hồng Hải phụ trách cụ thể như sau: - Thời gian: 8g00 -9g30 sáng chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2016 - Địa điểm: Lầu 1, 133G Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5. Trân trọng./.

Thông báo lịch thi môn Công nghệ Internet of things hiện đại và môn Hệ hỗ trợ ra quyết định

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-CNTT lịch thi cụ thể như sau: - Môn Công nghệ Internet of things hiện đại do Thầy Lê Trung Quân phụ trách: 13g00 - 15g00 chiều thứ bảy ngày 13 tháng 8 năm 2016. - Môn Hệ hỗ trợ ra quyết định do Thầy Dương Minh Đức phụ trách : 15g00 - 17g00 chiều thứ bảy ngày 13 tháng 8 năm 2016. Lưu ý: Anh/Chị học viên mang thẻ học viên trình cán bộ coi thi, có mặt tại phòng thi đúng giờ. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ