Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo nghỉ môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-CNTT nghỉ môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại do Thầy Lê Trung Quân phụ trách vào tối thứ tư ngày 09/09/2015. Lớp sẽ học bù vào sáng chủ nhật ngày 13/ 9/ 2015. Trân trọng

Thông báo lịch thi kết thúc môn CH9-CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/CHị học viên cao học khóa 9 - CNTT lịch thi kết thúc môn : - Cơ sở dữ liệu nâng cao do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách : 8g00 - 9g30 ngày chủ nhật 30 tháng 8 năm 2015. - Quản trị nguồn lực doanh nghiệp do Thầy Đỗ Phúc phụ trách : 9g30 - 11g00 ngày chủ nhật 30 tháng 8 năm 2015. Lưu ý: Anh/Chị học viên vui lòng mang thẻ thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. Trân trọng

Thông báo lịch học-CH9 CNTT đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 9 CNTT đợt 2 học 2 môn chung : Toán và Triết cùng với khóa 10 Thời khóa biểu: Môn Toán: sáng thứ bảy (7g30-10g50) ngày 8/8/2015-17/10/2015 do Thầy Dương Tôn Đảm phụ trách Môn Triết: chiều thứ bảy (13g30-16g50) ngày 8/8/2015-17/10/2015 do Thầy Bùi Văn Mưa phụ trách Lưu ý: Môn Quản trị nguồn lực doanh nghiệp sẽ học bù vào chiều chủ nhật ngày 09/8/2015 Trân trọng

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ